FREE SECURITY, http://www.freesecurity.cz, Pečujeme o Vaše bezpečí
Videodispečink | Fyzická ostraha | Kamerové systémy | Zabezpečovací systémy | O nás | Reference | Kontakty
Videodispečink
Pokud jste společnost, která využívá fyzické ostrahy (strážní služby) k ochraně svého majetku, tak Vám v této sekci můžeme nabídnout zcela novou službu zvanou Videodispečink. Aplikace této služby Vám s vyšší přidanou hodnotou sníží stávající náklady na Vaší fyzickou ostrahu (strážní službu) v hodnotách o 10-45%

Management firem denně řeší jak nevydávat zbytečné výdaje, jak optimalizovat své náklady. Snahy různými způsoby omezit stávající strážní službu vždycky nevedou ke kýženým výsledkům. Mnohdy se vyskytnou vedlejší účinky, které často strážní službu vrátí zpět nebo ji jen nepatrně omezí. Tento produkt dokáže nahradit fyzickou ostrahu a ještě Vám přinese určitou přidanou hodnotu.

Samotná služba spočívá v jedinečném a důmyslném spojení techniky a služby Videodispečinku. Sofistikované technické zařízení dokáže vpustit auto s povolením do podniku podle správné (povolené) SPZ. Umožnuje komunikaci řidiče s videodispečinkem. Ovládání závory/brány nebo jiné technologie operátorem videodispečinku. Reagovat na vstup neoprávněné osoby do podniku a přivolanou hlídkou ho zadržet. Vzdáleně provádět kontrolu vcházejících / odcházejících zaměstnanců.

Tato služba je vhodná i pro zabezpečení fotovoltanických elektráren, zbavíte se tak zcela poplatků za falešné výjezdy bezpečnostní agentury. Výjezd tak bude bezpečnostní agenturou proveden pouze při skutečném narušení.

Na základě Vaší poptávky Vám bezplatně zrealizujeme studii proveditelnosti Videodispečinku a pomůžeme Vám snížit náklady.

Jedinou situaci, kterou pak budete muset řešit bude, jak naložit s ušetřenými prostředky.

Modelová situace zabezpečení A:

1. Auto před recepcí
I.
2. Řidič zvoní na videodispečink
II.
3. Operátor ho uvidí na monitoru
III.
4. Operátor pouští auto dovnitř objektu
IV.
Modelová situace zabezpečení B:

1. Pachatel se snaží vniknout do objektu
I.
2. Pachatel vnikl do objektu
II.
3. Alarm na videodispečink. Operátor vysílá zásah
III.
4. Zadržení pachatele
IV.

Copyright © 2014 FREESECURITY, Všechna práva vyhrazena